Judo, more than sport… BULLDOGS, more than Judo

Judo klub BULLDOGS byl založen v roce 1998. Trénujeme judisty už od 5ti let až po dospělé. Cvičit mohou také rodiče s dětmi.

Nerozdělujeme děti podle šikovnosti a toho, jak jsou talentované. Věnujeme se všem. Trénujeme judo, abychom si užili zábavu a naučili se něco smysluplného. V Bulldogsu děti rozvíjíme jak po fyzické, tak po psychické a etické stránce. Judo je bojovým uměním, kde by měl každý respektovat určená pravidla a řídit se jimi. Platí zde mimo jiné i kodex cti. Je to velmi vhodná forma, jak naučit děti bránit se například proti šikaně.